Videoguides

Her kan du få hjælp til bl.a. oprettelse af spørgeskemaer, aktiveringer, og brugerstyring i SurveyXact

1. Brugerstyring

I denne video guider vi dig igennem brugerstyring og brugeroller i SurveyXact. Vi giver et overblik over "Bruger"-fanen og viser bl.a., hvordan du tildeler forskellige rettigheder i organisationen, samt hvordan man kan tildele adgange til flere målinger på en gang.

2. Kom godt i gang med din første måling

Som titlen angiver, hjælper denne video dig godt i gang med din første måling. Her får du et overblik over de tre faner i SurveyXact - Spørgeskema, Dataindsamling og Analyse, samt hvordan man opretter en måling og tildeler andre adgang til målinger.

3. Oprettelse af spørgeskema

Denne video guider dig igennem oprettelsen af selve spørgeskemaet, og viser en række af de funktioner og muligheder der er i SurveyXact - bl.a. spørgsmålstyper og valideringregler.

4. Baggrundsskema

I denne video viser vi, hvordan man opretter spørgsmål til baggrundsskemaet i SurveyXact. De spørgsmål du opretter i baggrundsskemaet, kan have stor betydning for den følgende analyse af de indsamlede svar i en undersøgelse.

5. Aktiveringer

I denne video kan du få hjælp til, hvordan man med funktionen "aktiveringer" i SurveyXact, kan danne stier i spørgeskemaet, ved at skjule/vise visse spørgsmål for bestemte repsondenter og sende respondenter, som besvarer det samme skema, i forskellige retninger, alt efter angivne svar.
Tip: Aktiveringer kan også laves på baggrund af data som er importeret i baggrundsskemaet

6. Selvoprettelse

Selvoprettelse bruges, hvis man ikke i forvejen har informationer som e-mail, tlf.nr. eller adresse på sine respondenter. Her opretter de sig selv, når de besvarer skemaet. Denne video viser, hvordan man slår selvoprettelse til i dataindsamlingen.

7. Oprettelse af respondenter

I denne video viser vi, hvordan respondenter oprettes under fanen "Dataindsamling", hvis man eksempelvist ikke benytter selvoprettelseslinket. Du får et kort overblik over de forskellige distributionskanaler, og en gennemgang af import af respondenter via en csv-fil. Ved at importere dine respondenter, kan du vælge lige præcis, hvilke baggrundsinformationer, du vil have på forhånd, om dine respondenter. Disse informationer oprettes som spørgsmål i baggrundsskemaet før importen.

8. Email udsendelse af spørgeskemaer

I denne video gennemgår vi udsendelse af spørgeskemaer. Du får et overblik over de forskellige mailskabeloner, samt hvordan man udvælger de respondenter som skemaet skal sendes til. Endvidere kan udsendelsen af skemaet også sættes op til at køre automatisk via en tidsplan - dette viser vi til sidst i denne video.

9. Anonymisering af persondata

I denne video kan du få hjælp til, hvordan man med funktionen "anonymiser" i dataindsamlingen, kan slette persondata fra din måling. Denne funktion er specielt relevant i forhold til at overholde GDPR og bruges eksempeltvist i de tilfælde, hvor en respondent kunne ønske at få slettet sine data efter undersøgelsen er gennemført. Når man bruger anonymiseringfunktionen er det ikke længere muligt at forbinde svar med specifikke respondenter.