Touchpoint surveys – udvalgte områder, der styrker medarbejdernes Employee Experience

Kunderejsen, Customer Experience, er et begreb designet til at afdække en kundes oplevelser med en organisation. Ikke kun oplevelsen af et produkt eller en serviceydelse, men oplevelsen af alle de gange kunden er i kontakt med organisationen. Får kunden indfriet, eller ligefrem overgået, sine forventninger? Med udbredelsen og betydningen af begrebet på kundesiden, kom tanken at bruge samme tilgang overfor medarbejderne. Hvordan føler og tænker medarbejderne om deres organisation på forskellige tidspunkter? For tanker og følelser omdannes og formes over tid til mere grundlæggende opfattelser af organisationen, arbejdet, kollegerne. Derved har de stor betydning for vedkommendes engagement, produktivitet, ambassadørvillighed mv.  

Det er altså værd at måle på. Det er bare ikke muligt eller anbefalelsesværdigt at måle alle ens medarbejders oplevelser med sin organisation. Det kræver for mange ressourcer og medarbejderne bliver målingstrætte. Det gælder om at finde relevante kontaktpunkter, eller touchpoints, at måle på. Og når det er gjort, så at overveje hvilken frekvens, man vil måle dem med. En hyppigere frekvens er ofte fornuftig for at følge udviklingen bedst muligt og samtidig kan man godt holde en klog målingsbalance.

 

Hvad er de relevante touchpoints?

7 målepunkter, som de fleste finder væsentlige i medarbejderrejsen omfatter klassiske HR-processer fra den allerførste tiltrækning til organisationen over ansættelse, til måling af engagement, performance, udvikling og slutter med, hvordan man tager afsked med sine medarbejdere. Elementer der erfaringsmæssigt har vist sig at have stor betydning for den enkelte, men som ikke altid har været tænkt sammen som en helhed og i sjældnere tilfælde blevet systematisk målt på. 

Det bliver de i større grad nu, for nu er de betydende touchpoints i medarbejderrejsen. Og spiller derfor en afgørende rolle i organisationens evne til at tiltrække, fastholde og udvikle engagerede medarbejdere.

Entry og Exit – 2 relevante touchpoints

En god begyndelse og en god afslutning er vigtig i alle relationer. Den første sikrer et solidt fundament for en videre udvikling af relationen. Den anden at man skilles med forståelse og respekt, og at døren stadig er åben.

 Men hvordan får man dem til at blive begivenheder, hændelser medarbejderen husker, der opbygger og udvikler engagementet. Autencitet, timing og det lille ekstra, der viser interesse og omsorg, er vigtige i denne sammenhæng. Lad Rambøll hjælpe dig med at bygge dette ind i dine målinger.