Udvikl lederne i din organisation med 360 graders feedback

Ledelsesudøvelsen er et omdrejningspunkt i enhver organisation. Ledelse skal opfattes og håndteres som et potentiale. Hvis det udnyttes optimalt, kan god ledelse løfte hele virksomheden markant, hvorimod utilstrækkelig fokus på god ledelse påvirker hele organisationen negativt. ​

Med en ledelsesevaluering fra Rambøll kan både den enkelte leder og ledergruppen som helhed blive mere bevidst om deres performance og få indsigt i, hvad der skal til for at forbedre den – til gavn for hele virksomheden.

 

Kom hele vejen rundt om lederen

En præcis ledelsesevaluering kræver, at lederens performance bliver belyst fra alle relevante vinkler. Hvad der er relevant i den enkelte organisation varierer, men som udgangspunkt undersøger vi synet på den enkelte leder hos medarbejderne, hos ledere på samme niveau, hos topledelsen og hos lederen selv.

På denne måde skaber vi det fulde overblik over lederens indsats og dermed hvilke områder, der kan optimeres fremadrettet.

Det er ikke lederne, vi undersøger - det er din virksomhed​

Ledelsesevaluering er ikke kun en måling af den enkelte leder. Det er hele din virksomhed vi undersøger, og målet er at nå frem til en styrkelse af forretningen gennem  bedre ledelse.

Af samme grund følger vi op på evalueringen med samlede rapporter for hele ledergruppen og skaber dermed et godt udgangspunkt for, at lederne kan forløse deres udviklingspotentiale – både enkeltvis og som gruppe.