Employee Experience

Skab indsigt og positiv forandring i din organisation

Engagement og god medarbejderoplevelse styrker virksomhedens resultater

Medarbejdernes Employee Experience er af afgørende betydning for både engagement, produktivitet og lysten og modet til at overskride grænser og begrænsninger. Medarbejderoplevelsen starter med ansættelsen og slutter, når man forlader organisationen igen.  Og hver dag er en gylden mulighed for at styrke engagementet, produktiviteten, lysten og modet – eller svække det.

I Rambøll læner vi os op ad den brede definition der ser  ”Medarbejderoplevelsen som summen af de opfattelser, som medarbejderne har om deres interaktion med den organisation, de er ansat i” 

 

Alle oplevelser har derfor potentielt betydning i en medarbejders organisationsliv, men 3 områder skiller sig ud: Strukturerne og processerne man arbejder med, de fysiske omgivelser og kulturen samt organisationens evne til at skabe rum for, involvere og integrere medarbejdernes følelser.

Lad Rambøll hjælpe dig med at afdække dine medarbejderes
Employee Experience. Rådgive dig om hvordan du bærer resultatet videre, så det udmøntes i dagligdagen og du samtidigt bevarer overblikket. Får engageret ledelse og medarbejdere og får pinpointet de nødvendige actions – både de åbenbare og de mere indirekte.

 

Enkle løsninger og kompetent rådgivning

Med Rambøll får I en kompetent  partner, der sikrer, at arbejdet med undersøgelserne forløber let og smidigt. Vi bemander opgaven med et erfarent projektteam, der har stor erfaring i gennemførelse af lignende undersøgelser i lignende virksomheder. 

Som kunde er du sikret høj prioritet og fleksibilitet og kan trække på kvalificeret rådgivning gennem hele forløbet. Arbejdet med undersøgelserne tilrettelægges efter Rambølls velfungerende processer og stærke IT-platform.

Har du spørgsmål?