Business-to-consumer

Store virksomheder med tusindvis af privatkunder arbejder gerne systematisk med kundeoplevelser. De har formulerede strategier og ambitioner. Der måles og rapporteres løbende på KPI’ere for kundeoplevelser i bestemte kontaktpunkter og den fulde kunderejse. Der arbejdes med at optimere processer og services på et veldokumenteret datagrundlag. Medarbejderkompetencer trænes, udvikles og belønnes, så de rigtige kundeoplevelser skabes. Kvalitet og effektivt i at levere de rigtige kundeoplevelser er afgørende, når du vil skabe lønsom vækst hos eksisterende kunder og fortsat styrke din evne til at tiltrække nye kunder.

Rambøll bistår dagligt store virksomheder inden for finans, tele, kultur og energi med at skabe relevante, aktuelle data på deres privatkunders oplevelser. Med SurveyXact kan vi tilbyde løsninger, der bidrager til et dataflow, hvor ledere og medarbejdere på tværs af organisationen arbejder sammen om kundeoplevelsen. Præcist hvordan SurveyXact bedst bidrager, afhænger af jeres eksisterende CRM-system, rapporteringsplatform (fx Power BI) og kontaktmuligheder til kunderne.

 

 

Sådan kommer du videre med os

En kort samtale kan nemt afdække, hvad du kan få ud af et rådgivnings- og udviklingsprojekt med Rambøll – eller hvorvidt dine behov og ønsker taler for, at du selv går direkte i gang med SurveyXact.

Samtalen kan kredse om

  • Hvilke kunder, processer og kontaktpersoner skal omfattes?
  • Hvordan ser du behovet for sparring omkring det målingstekniske design?
  • Hvad er dit behov i forhold til analyse- og rapporteringsmuligheder?
  • Hvilke systemer skal SurveyXact spille sammen med?
  • Hvor ser du de største potentialer for at forbedre jeres nuværende set-up?
  • Hvilke ressourcer og kompetencer kan du trække på i din egen organisation?

En sikker og effektiv måde til at sikre det bedste udbytte af SurveyXact kan være at lægge ud med et kortvarigt rådgivnings- og udviklingsprojekt. Her bringer vi vores ekspertise inden for it, statistik og bestemte industrier i klogt samspil med jeres ressourcer og kompetencer.

Kontakt

Du er meget velkommen til at kontakte Business Manager Thomas Lehman Jensen for at få konkrete bud på, hvad Rambøll kan gøre for jer.