Business-to-business

Mange btb virksomheder ser stærke partnerskaber med deres kunder som en vigtig trædesten til at skabe yderligere vækst. Den enkelte kunde er vigtig, og få kunder bidrager væsentligt til omsætningen. Kunderelationer kan være dybe og langvarige og have vidt forskellig kompleksitet. Bedre indsigt i kundens oplevelse af jeres virksomhed øger dine muligheder for at fastholde og udvikle samarbejdet til fordel for jer begge.

Den rigtige analyseløsning afhænger af jeres konkrete situation og behov for, hvad analyseløsningen skal bidrage med. Det afdækker vi i fællesskab over en kort samtale. Den kan kredse om

  • Hvilke markeder, geografier og kunder ønsker du fokus på – og hvorfor?
  • Hvilke nye data og indsigter ser du umiddelbart størst behov for?
  • Hvem er de relevante kontaktpersoner hos dine kunder?
  • Hvem skal bruge data i jeres organisation – og hvordan?
  • Hvordan skal samspillet være med jeres andre data, systemer og processer?
  • Hvilke konsulentprofiler ser du størst behov for at arbejde sammen med?

Har I ikke alle svarene på forhånd, hjælper samtalen med Rambøll med at afklare dem og afdække, hvilken analyseløsning der vil være bedst for jer. Ud fra vores samtale laver vi et oplæg på en mulig løsning, der typisk enten kan fokusere på en enkeltstående, dybdegående kundeanalyse eller på løbende målinger af kundeoplevelsen hos bestemte kunder/leverancer.

 

 

Kort om hvad vi gør

I de dybdegående kundeanalyser, hvor målet er at skabe størst mulig indsigt, kombinerer vi gerne kvalitative interview og surveys. I de løbende målinger fokuserer vi på at udvikle og drifte enkle målingskoncepter, der skaber overblik og indsigt i relevante kundeoplevelser. Vi deler altid resultater med jer i tilpassede rapporter og dashboards, så ansvarlige på alle niveauer i jeres organisation– fra topledelsen til den enkelte account manager – får konkrete data at handle på. Vi kvalificerer og formidler resultaterne i workshops og præsentationer efter behov, og gør det nemt for jer selv at følge op efterfølgende.

Kontakt

Du er meget velkommen til at kontakte Business Manager Thomas Lehman Jensen for at få konkrete bud på, hvad Rambøll kan gøre for jer.