Xact — fra internt værktøj til Skandinaviens førende system til vidensindsamling

En ny undersøgelse hvert femte minut. Så ofte starter et menneske en ny analyse i Xact. 

I over 20 år har vi udviklet på systemet og den produktpalette, vi tilbyder kunder, og vores mål har altid været at levere verdens bedste platform til oprettelse af undersøgelser og vidensindsamling. 

Det gælder selvfølgelig den tekniske side af systemet men i høj grad også den brugermæssige.  Hos Xact er vi (og har altid været) rådgivende eksperter, og vores ypperste opgave er hjælpe vores kunder med at nå deres målsætninger via dybdegående vidensindsamling. 

Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at systemet er alsidigt og formår at løse alle opgaver for et bredt spænd af kundesegmenter; samtidig skal det være brugervenligt, kræve minimal teknisk kunnen at anvende og facilitere let men grundig vidensindsamling. 

Men det er kun fundamentet — alt sammen ting, der skal være på plads. 

Xact hjælper dig med at forstå det uforudsigelige 

Hvor Xact og vores ekspertise virkelig kommer til udtryk, er i måden hvorpå vi arbejder sammen med kunder om vidensindsamling og stakeholder intelligence på tværs af brancher, organisationer og samfundslag. 

Moderne virksomheder afhænger af et voksende antal forskellige systemer, der alle taler sammen på kryds og tværs. 

Et mindre eksempel er samarbejdet mellem en salg- og en marketingafdeling, hvor forbindelsen mellem salgsafdelingens CRM-system og marketingafdelingens e-mail automatiseringsværktøj er vital i arbejdet med leads og nysalg. 

Fandt leadet jer via en annonce, hvilke sider har de besøgt på websitet, hvor langt er de på kunderejsen, hvornår skal salg tage fat i dem? 

Det er alt datapunkter, der kan analyseres, bearbejdes og i sidste ende bruges til at optimere både interne og eksterne processer. Fordelen ved den slags data er, at den er forholdsvis konstant og forudsigelig. Det er data, der er let at afkode og systematisere, og efter den er plottet ind i et Excel ark, er det usandsynligt, den ændrer sig. 

Men menneskelige følelser, holdninger og andre former for ’blød’ data er en helt anden størrelse. 

Det er ikke på samme måde muligt at systematisere et menneskes holdninger til fx sit arbejde, et oplæringskursus, et kommunalt byggeprojekt og så videre. Den slags data er svær at definere, er ofte foranderlig og kræver helt andre metoder og værktøjer at arbejde effektivt med. 

Men det er samtidig ekstremt dyrebar viden. Og det er her, Xact virkelig folder sine vinger ud. 

Vores mål er ikke ’kun’ at give kunder de bedste tekniske forudsætninger for blød vidensindsamling — Xact hjælper i høj grad også med at bearbejde, systematisere og sidst men ikke mindst, binde dataen sammen med virksomhedens øvrige dataknudepunkter. 

En familie af brede og skræddersyede løsninger 

Der er én udfordring, der går igen på tværs af al vidensindsamling — at stille de rigtige spørgsmål og herudfra indsamle og bearbejde den rette data, der fører til brugbar, bæredygtig forandring. 

Det gør sig især gældende, når din vidensindsamling involverer mennesker og andre former for ’bløde’ datapunkter. Fordi Xact er en stor platform, der kan stille alle spørgsmål, er det til tider også svært at vide, hvilke spørgsmål der skal stilles og i hvilket format, det gøres bedst. 

Derfor har vi over de seneste tre år udvidet Xact fra at være ét system til en familie af systemer, der endnu bedre understøtter vores kunders behov. 

De nyeste tilføjelser kalder vi PeopleXact og EngageXact. 

 

 

De har hver deres fokusområder, som du kan læse meget mere om her og her, men deres fælles formål er at konkretisere de mest forekommende stakeholder interaktioner indenfor hver deres områder, og således hjælpe vores kunder hurtigere i gang med vidensindsamlingen ved at stille de rigtige spørgsmål på den rigtige måde, effektivt bearbejde den relevante data og føre til konkrete analyser, der kan følges op på. 

Alle analyser er således understøttet af Xacts brede vifte af tekniske muligheder samt vores dybdegående erfaring med vidensindsamling. 

Det sker direkte via vores erfarne konsulenters hjælp; indirekte via systemets funktioner, der bl.a. løbende og automatisk analyserer den indsamlede data og præsenterer den i de formater, du ønsker. 

Resultatet er skræddersyet vidensindsamling, der er hurtigt oppe at køre, integreres gnidningsfrit med diverse andre data i organisationen, såsom medarbejderinfo o.l., og udmønter i sidste ende i løbende, konkret, handlingsorienteret rapportering, som gør det enkelt at omsætte den nye indsigt til resultater. 

Udviklingen går hurtigt, og vi har ingen planer om at sætte farten ned 

Xact startede for over to årtier siden med det formål at hjælpe organisationer og institutioner med bedre at forstå sig selv, sine medarbejdere og sine borgere, så de i sidste ende kunne levere en bedre service. 

Det mål har ikke ændret sig. Det har vores ekspertise og motivation heller ikke. Og vi videreudvikler stadig lige så meget, hvis ikke mere, på vores produktpalette, så vi hele tiden er på forkant med udviklingen. 

Det der har ændret sig, er vores erfaringsgrundlag og vores indsigt i kunders behov.

Over de 20 år har Xact udviklet sig fra internt projekt i Rambøll til Skandinaviens førende system til vidensindsamling og gennemførelse af spørge- og engagementsundersøgelser. 

Og det har vi ingen planer om at ændre på foreløbig.