Vi passer godt på dine data!

Vi modtager i øjeblikket mange spørgsmål omkring den kritiske sårbarhed Log4shell (Log4j).

For SurveyXact er det altafgørende at passe godt på dine data og det var derfor vigtigt for os at reagere hurtigst muligt, så snart sårbarheden blev offentliggjort.

Inden for kort tid havde vi en løsning på plads som fjernede sårbarheden og har efterfølgende opdateret til en version hvor sårbarheden helt er fjernet.

En gennemgang af logfiler bekræftede at sårbarheden ikke har været udnyttet i SurveyXact.


Mange julehilsner fra SurveyXact.