TELEFONBOOST

Lad os løfte din svarprocent med en rundringning

Telefonboost er til dig, der stiller store krav til en høj svarprocent i din spørgeskemaundersøgelse, vil have uddybende svar på din undersøgelse og få fat på en svært tilgængelig målgruppe.

Er svarprocenten for lav, eller er en bestemt målgruppe underrepræsenteret, iværksætter vi lynhurtigt en telefonkampagne, så resultaterne bliver valide.

Telefonboost er et nemt add-on til din undersøgelse, som styrker din undersøgelses kvalitet.

Med telefonboost får du:

  • sikret en høj svarprocent
  • fat på de svært tilgængelige målgrupper
  • bred repræsentativitet i målgruppen
  • uddybende svar på dine spørgsmål.

Høj svarprocent

Når du har været omhyggelig med at udarbejde den perfekte spørgeramme, sætte op og sende ud, er det noget nedslående, hvis svarprocenten er for lav – og resultaterne dermed ikke er statistisk valide. Men med Telefonboost kan vi sætte skub i din svarprocent. Vi ser typisk, at svarprocenten kan forøges med hele 30-50 procent. Vores interviewere ringer til dine respondenter og opfordrer dem til at besvare spørgeskemaet. Og hvis de ikke har tid til at udfylde spørgeskemaet, interviewer vi dem, mens vi har dem i røret. Nemt og effektivt.

Bred repræsentativitet i målgruppen

Ved du allerede på forhånd, at din målgruppe er svær at få til tasterne på mobil eller computer, kan telefoninterview være en god metode til at vække dem. Med telefonboost følger vi op hos de personer, du ønsker svar fra, så du sikrer bred repræsentativitet i din undersøgelse.

Uddybende svar

Indeholder din undersøgelse komplekse spørgsmål, som dine respondenter enten har misforstået eller undladt at besvare, tilbyder vi at interviewe dem over telefonen. Sådan opnår du fyldestgørende svar med høj validitet – og får baggrunden for, hvorfor din respondent har svaret, som hun har.  

Læs mere her!