SurveyXact - Et spørgeskemasystem med fokus på brugeroplevelsen


Vælg et spørgeskemasystem med fokus på brugeroplevelsen

I større virksomheder og organisationer er der mange systemer, som de ansatte skal kunne navigere i. Derfor er det vigtigt, at du vælger systemer, som er brugervenlige, lette og intuitive at komme i gang med. Også når det gælder spørgeskemasystemer.

Spørgeskema-, marketing- og designsystemer er blot nogle af de systemer, som mange ansatte skal forholde sig til. Ikke nok med at de skal kunne forholde sig til dem – faktisk skal de også helst kunne arbejde selvstændigt i systemerne. Derfor bør du vælge systemer, der er lette og intuitive, at arbejde med – dog uden at gå på kompromis med funktionerne.

UX-design står for User Experience-design og er med andre ord en måde at skabe den gode brugeroplevelse. Mange it-virksomheder er begyndt at arbejde med denne metode, og det er en rigtig positiv ting for dig som bruger.

Fordelene ved UX-design

UX-design handler om at forstå og tilrettelægge brugeroplevelsen, så den passer til brugernes behov og ønsker og ikke skaber frustrationer.

– Hvis brugerne ikke synes, at systemet er nemt og intuitivt at arbejde i, bliver vi jo nødt til at ændre det. Det er lige nøjagtig denne interaktion med brugerne, som gør hele forskellen, siger Carina Michelle Christensen, der er UX-designer i Stakeholder Intelligence hos Rambøll.

Rambøll står bag spørgeskemasystemet SurveyXact, som er det mest udbredte gør-det-selv-spørgeskemasystem i Danmark. Carina Michelle Christensen benytter sig af metoden UX-design i udviklingen af SurveyXact. Det indebærer blandt andet brugertest med de mennesker, der hver dag bruger systemet.

Hun giver her tre gode grunde til, hvorfor du skal kigge efter it-systemer, der er udviklet med brugeroplevelsen for øje.

  1. Forståelse for dig og dine behov

Hvis brugerne ikke aktivt inddrages i udviklingsprocessen af komplekse systemer, er der en risiko for, at brugerne finder det besværligt og frustrerende at arbejde i. UX-design er en proces, hvor faktiske brugere i fællesskab med en designer skaber en forståelse for, hvordan det er at bruge systemet.

– Hos SurveyXact gør vi ofte brug af tænke-højt-øvelser. En tænke-højt-øvelse går ud på, at en bruger skal løse en opgave på SurveyXact, mens de taler højt om de dele af opgaveløsningen, der er forvirrende, frustrerende og alt derimellem, siger Carina Michelle Christensen og fortsætter,

– Imens sidder jeg ved siden af brugeren og stiller spørgsmål. Vi får på den måde indsigt i barrierer, tvivlsspørgsmål og frustrationer. Det er værdifuld information, når brugeroplevelsen skal forbedres. Hvor kommer de i tvivl? Hvorfor bliver det svært? Hvor tøver de? Det hjælper os nemlig med at kortlægge de vigtigste indsatsområder, siger Carina Michelle Christensen.

  1. Brugervenlighed, der ikke begrænser dine handlemuligheder

Når det handler om eksempelvis spørgeskemaundersøgelser, kan der være mange forskelligartede behov og ønsker hos brugerne. Derfor er der brug for et væld af forskellige funktioner. Hvis du vil have den bedst mulige undersøgelse, dur det ikke at være låst af en for stram designramme.

Den svære balancegang kommer dog, når disse mange funktioner skal kombineres med brugervenlighed. Er systemet udviklet uden inddragelse af faktiske brugere, kan det let blive indforstået og svært at bruge. Derfor skal du finde systemer, der passer til dine behov, men som stadig er let tilgængelige.

  1. Prioritering af funktioner

Systemer som SurveyXact er gør-det-selv-værktøjer, og langt hen ad vejen skal du selv kunne arbejde i det. Ellers bliver det hurtigt en frustrerende oplevelse.

Det kan være svært at vide lige netop hvilke funktioner, der er de vigtigste for, at du som bruger let og gnidningsfrit kan lave professionelle spørgeskemaer, men den kontinuerlige kontakt giver et unikt indblik i de behov og ønsker, som brugerne måtte have. Hos SurveyXact har det blandt andet resulteret i en brugerflade med prioritering af de funktioner, der bruges mest.  

På den måde kan nye brugere af systemet hurtigt komme i gang med at bruge de grundlæggende funktioner, mens øvede brugere stadig kan benytte sig af mere avancerede funktioner.