Skru op for troværdigheden med borgerundersøgelser via e-Boks

Når kommuner, regioner og andre offentlige organisationer laver borgerundersøgelser, er sikkerheden afgørende, fordi undersøgelserne ofte involverer særligt følsomme personoplysninger. Læs, hvordan den offentlige sektor kan opnå et ekstra lag af sikkerhed med e-Boks som distributionskanal.

Kommuner, regioner og andre offentlige organisationer gennemfører løbende forskellige undersøgelser for at kvalitetssikre og evaluere for eksempel børns trivsel i skolen, forældres tilfredshed med skoler, kantineordninger, sagsbehandlinger, jobaktiveringsforløb, sundhedstilbud og sygdomsforløb. Fælles for alle offentlige undersøgelser er, at de involverer særligt følsomme personoplysninger, hvorfor det er vigtigt, at håndteringen sker på forsvarlig vis. Og her kommer e-Boks og SurveyXact ind i billedet. I stedet for at sende e-mails, kan offentlige organisationer nemlig distribuere undersøgelser med et ekstra lag af sikkerhed via e-Boks ved hjælp af SurveyXact.

– I lyset af GDPR er efterspørgslen på løsninger, der understøtter sikker kommunikation, steget markant. Undersøgelser fra offentlige organisationer involverer ofte særligt personfølsomme oplysninger. Med e-Boks kan kommuner, regioner og andre offentlige organisationer sende spørgeskemaer sikkert og nemt, siger Ivan Dalsgaard Sørensen, Manager hos SurveyXact.

Sikker borgerkommunikation
e-Boks er efterhånden blevet en fast del af danskernes hverdag, og borgerne har derfor nemt ved at tilgå og benytte den digitale postkasse.

Offentlige organisationer sender i forvejen digital post til borgerne, og derfor er det også nærliggende at udsende spørgeskemaundersøgelser i et velkendt univers, som borgeren har tillid til. Når borgere svarer via e-Boks, logger de ind med NemID, og det betrygger både afsenderen og respondenten, fortæller Ivan Dalsgaard Sørensen.

Stabil leveringsmetode
Udover at e-Boks er en ekstra seriøs og troværdig kommunikationskanal, er det også en effektiv distributionsform, fordi CPR-numre ikke ændres i modsætning til mailadresser. Der er dermed garanti for, at den borger, du ønsker besvarelse fra, reelt set også er den, der svarer – fordi spørgeskemaet ikke lander i ægtefællens, kollegaens eller arbejdsgiverens indbakke. Eller måske slet ikke når frem eller havner i modtagerens spammappe.

Du har også mulighed for at benytte CVR-numre til din udsendelse, hvis du eksempelvis som region skal indsamle oplysninger fra praktiserende læger.

Udover at spørgeskemaet når den rigtige respondent, vil du opleve, at din svarprocent forbedres markant, fordi du gør det nemt for dine respondenter at besvare undersøgelsen og de opfatter e-Boks som en seriøs kanal.

Nem og intuitiv brugergrænseflade
Når du udsender via e-Boks, bevarer du selvfølgelig alle de fordele, du kender fra SurveyXact, så du kan styre hele processen med få klik.

– Ved hjælp af SurveyXact sendes spørgeskemaer ud til borgernes digitale postkasse helt automatisk – og omvendt kommer besvarelserne direkte retur i samme system. Det sparer brugeren for manuelle processer med indtastning og arkivering, forklarer Ivan Dalsgaard Sørensen.

Gladsaxe Kommune sender digital post via e-Boks
En bruger, der kan genkende brugervenligheden i SurveyXact, er chefkonsulent Dorte Bjerregaard Jensen fra Gladsaxe Kommune.

– Systemet er enkelt, og hvis noget driller undervejs, er telefonsupporten gode til at hjælpe, fortæller Dorte Bjerregaard Jensen.

Aktuelt giver SurveyXact-integrationen med e-Boks blandt andet Gladsaxe Kommune en enkel og hurtig adgang til at opfordre ansatte til at melde sig til et forskningsprojekt om mundbind, som kommunen ønsker at støtte op om. Dorte Bjerregaard Jensen og hendes kolleger oplever e-Boks som en langt enklere distributionskanal end e-mail:

– Det er besværligt at sende spørgeskemaer til borgere via e-mail, fordi man ofte bruger alt for lang tid på at indsamle mailadresser. Integrationen mellem SurveyXact og e-Boks gør overblikket over besvarelser og håndtering af samtykke langt mere enkel, uddyber Dorte Bjerregaard Jensen.