Nye kurser i andet kvartal 2017

Vi oplever stor efterspørgsel på SurveyXacts gratiskurser i øjeblikket og har derfor benyttet anledningen til at se vores kursusprogram efter i sømmene.

Èn af de ting, der har været efterspurgt gennem en længere periode er muligheden for at komme på kursus i de basale funktioner i SurveyXact uden at skulle afsætte en hel dag til det. Vi har været betænkelige for, om det ville blive for overfladisk, hvis vi skulle indvie vores brugere i brugen af systemet på kortere tid.

I marts måned testede vi konceptet for intensive halvdagskurser, hvor vi skærer helt ind til benet og kun underviser i de basale funktioner i systemet. Det er gået over al forventning - ja, faktisk så godt, at vi har valgt at erstatte de planlagte heldagskurser i Den Gode Undersøgelse i maj og juni med halvdagskurser á tre timers varighed. 

Baseret på de deltagendes erfaringer har halvdagskurserne følgende fordele:

-    Bedre indlæring af de grundlæggende ting, fordi der kun undervises i emner, deltagerne skal bruge.

-    Lettere at passe ind i kalenderen, fordi det kun tager en formiddag eller en eftermiddag. 

-    Dobbelt så mange muligheder for at komme på kursus med kortere ventetid til følge. 

Ovenstående gælder alle kurser i Den Gode Undersøgelse i maj og juni, som er erstattet med de nye 3-timers kurser fra 9 - 12 eller fra 13 - 16. Der serveres ikke frokost i forbindelse med disse.

Hvis du er tilmeldt et kursus i Den Gode Undersøgelse i april måned, afvikles det som heldagskursus fra 10.00-15.30 som planlagt. 

De øvrige kursustyper udbydes fortsat som heldagskurser. Vi har tilføjet nye kurser af de typer, der er mest efterspurgt.

Hvis du gerne vil på kursus i SurveyXact i løbet af de næste måneder, er det nu, du skal gå ind på Mit SurveyXact og tilmelde dig.

 

Vi glæder os til at se dig.