APV’er forbedrer det psykiske arbejdsmiljø.

Debatten om krænkelser og sexisme har øget bevidstheden om et godt arbejdsmiljø.

Værktøjet til at gøre noget konstruktivt er lige ved hånden.

Rambøll gennemførte en APV for en organisation i staten med cirka 1000 medarbejdere.

Helt konkret fik lederne følgende seks råd med på vejen:

  1. Vær en god rollemodel. Undgå selv at mobbe, beskyt potentielle ofre og vis medarbejderne at du ikke accepterer mobning.
  2. Vær åben i medarbejdersamtalerne og lyt efter signaler på mobning. Tag det altid alvorligt, hvis en ansat føler sig dårligt behandlet og vælger at fortælle om det.
  3. Lyt til både ofret og mobberen. Drag ikke forhastede slutninger. Forsøg at skabe en dialog mellem parterne.
  4. Grib aktivt ind, hvis du registrerer mobning. Du er medansvarlig, hvis du bare lader det ske.
  5. Vis medarbejderne at de kan komme til dig, hvis de får problemer med mobning og skab kontakt til andre personer i virksomheden, som den mobbede kan kontakte og få hjælp fra – især hvis du ikke selv kan løse problemet.
  6. Følg op på personalepolitikken og definér om nødvendigt lokale spilleregler i samarbejde med medarbejderne.

Læs hele casen her.