Interaktive webrapporter i SurveyXact

De traditionelle måder at dele resultater fra diverse vidensindsamlinger er under pres. Hvor standarden tidligere har været lange rapporter med et højt detaljeniveau, går efterspørgslen nu i stigende grad på kort og præcis videndeling af de vigtigste resultater. 

Det præsenterer et stort dilemma, for når vi frasorterer resultater i vores rapporter, risikerer vi at udelade nogle vigtige detaljer, så nuancerne i vores nyligt indsamlede viden går tabt. Løsningen på den problemstilling er dynamisk videndeling, hvor detaljerne er let tilgængelige uden at forstyrre det overordnede billede.

Derfor er det med stor fornøjelse, at vi nu kan præsentere dynamiske webrapporter i SurveyXact. Kort fortalt giver funktionen mulighed for, at læseren af en publiceret rapport selv kan tilføje filtre og dermed bestemme, hvilke respondenter der skal inkluderes i det billede, der vises for læseren. 

 

Eksempel: 

I SurveyXact laver vi løbende evalueringer af vores gratiskurser. Tidligere ville vi lave en samlet rapport over alle vores kursister. Herefter genererede vi filtrerede udgaver for hver underviser og kursustype. Nu kan vi nøjes med én samlet rapport, hvor læseren selv kan vælge, hvilken undervisers resultater de ønsker at få vist, eller hvilken kursustype de vil se resultater på. På den måde har vi et samlet overblik over vores kursusevaluering, samtidig med at vi har mulighed for at dykke ned i de enkelte underviseres resultater. 

Klik her for at prøve en dynamisk webrapport

Bemærk, at ovenstående rapport er baseret på et anonymiseret udsnit af SurveyXacts kursusevaluering af ældre dato.

 

Du kan læse mere om de nye funktioner i brugerhåndbogen under kapitlet "Filtrering af Rapporter". Du finder den nyeste version af brugerhåndbogen på Mit SurveyXact.

God fornøjelse med de nye publicerede rapporter!

 

Med venlig hilsen

SurveyXact teamet.