Gør din ledelse forskel?

God ledelse er en forudsætning for organisationers resultatskabelse. 

Effektiv ledelse sørger for, at: 

 • alle dele af organisationen arbejder sammen på kryds og tværs frem mod samme overordnede mål 
 • mål bliver nået og deadlines overholdt 
 • motiverede og engagerede medarbejdere præsterer dag efter dag 
 • arbejdsgange og processer bliver optimeret løbende 

Men det er ofte svært at se, om ens ledelsesinitiativer har den effekt, man ønsker. 

Især ikke i den globaliserede, digitale virkelighed vi lever i, hvor medarbejdere, teams og hele afdelinger ofte sidder på mange forskellige lokationer. 

Hvor god indsigt har du egentlig i, hvilken effekt din ledelse har? 

Jo bedre indsigt du har, jo flere værktøjer har du til at forbedre ledelsen på personligt såvel som afdelings- og organisationsniveau. 

God ledelse er en balancegang 

I Xact og Rambøll arbejder vi med og måler på to ledelsesdimensioner: Støttende ledelse og målorienteret ledelse. 

Selvom de dækker over to forskellige måder at lede medarbejdere på, er god ledelse netop kendetegnet ved en balanceret tilgang til begge dimensioner. 

Det vil med andre ord sige, at god ledelse ikke handler om at vælge den ene eller den anden dimension — det handler om samspillet mellem de to. 

Og så handler det om kontinuerligt at forbedre det samspil via bl.a. løbende vidensindsamling og målinger. 

For uden god ledelse får selv det bedste og mest erfarne hold af medarbejdere svært ved at præstere kontinuerligt. 

Støttende ledelse handler om at engagere medarbejdere 

Støttende ledelse måler, hvorvidt man oplever en nærmeste leder, der konstruktivt inddrager medarbejderne og løbende giver tilbagemeldinger på arbejdet. 

På den måde er en støttende leder en vigtig drivkraft for medarbejdernes engagement, der i høj grad påvirker hverdagen i organisationen og håndteringen af arbejdsopgaverne. 

En støttende leder tydeliggør ofte medarbejdernes betydning. Ved at lytte til medarbejdernes input og forslag signaleres der, at den enkelte medarbejder har indsigt og kompetence, som organisationen gør brug af. 

Den tilgang bidrager bl.a. til, at medarbejdere føler større ejerskab over deres opgaver og er mere engagerede i hverdagen. 

Støttende ledelse er også et vigtigt element i begrebet psykologisk tryghed: Bevidstheden om, at man kan regne med støtte og opbakning fra lederen, selvom man begår fejl. 

Især på det område viser forskning, at medarbejdere der føler høj psykologisk tryghed har mere mod til at teste nye måder at arbejde på og bidrage med nytænkning og innovation (Edmondson, 2018). 

Målorienteret ledelse handler om at nå målene 

Målorienteret ledelse handler om at have værdiskabelsen for øje. At træffe de nødvendige beslutninger og være tydelig omkring forventninger til medarbejderne. 

Med andre ord: Målorienteret ledelse handler om, at banen er kridtet ordentligt op, vejen frem er tydelig og forhindringer er ryddet af vejen. 

God ledelse er at tilføre situationen det, den mangler, og målet er at skabe gode vilkår for at nå de ønskede mål. 

Målorienteret ledelse er hverken mere eller mindre kynisk, da skabelsen af resultater netop er organisationens eksistensgrundlag og i alles interesse. 

Som leder er det til tider nødvendigt at leve med forskelligartede ønsker og behov fra henholdsvis kunder, medarbejdere, lederkolleger og topledelse. Og det er her, at det er vigtigt at træffe de nødvendige beslutninger, som understøtter, at der bliver skabt resultater. Også selvom disse beslutninger kan være upopulære og svære. 

En anden og lige så vigtig side af målorienteret ledelse er, at lederen løbende sikrer sig, at alle medarbejdere ved, hvad der forventes af dem: 

 • Er målene tydelige for alle? 
 • Hvordan ved medarbejderne, om målene bliver nået? 
 • Følges der løbende op på målene? 

På den måde er målorienteret ledelse også vigtig for medarbejdernes engagement. Men det er især på eksekveringsevnen, og i sidste ende resultatskabelsen, at målorienteret ledelse markerer sig. 

Enheder med høj score på målorienteret ledelse ligger ofte også højt på samarbejde og rolleklarhed. 

Den bedste undersøgelse svarer på de spørgsmål, du ikke vidste, du burde stille 

Så ja, god ledelse er en forudsætning for fremdrift i organisationen. 

Men en forudsætning for god ledelse er indsigt i organisationens ledelsesinitiativer og deres effekt. 

Den indsigt kan du få på mange måder — som led i APV, trivselsmålinger, PULS-målinger eller som en selvstændig ledelsesevaluering. 

Udfordringen er, at det handler om mere end at stille gode spørgsmål. Det handler om at stille de rigtige spørgsmål på den rigtige måde, der sørger for, du får svar på både præcis de ting, du ønsker, og de ting, du ikke vidste, du ønskede. Og herefter at du og organisationen er i stand til at oversætte den tilegnede indsigt til praktiske forbedringer i virkeligheden. 

Søger du mere information heromkring, er du velkommen til at dykke videre ned i vores vidensunivers.  

Du kan for eksempel starte med Morten Holm Therkildsens artikel, Sådan laver du bedre spørgeskemaundersøgelser.

 

Det får du som leder: 

 • Fuldt overblik over organisationens engagement i et overskueligt heat map.  
 • Dynamisk rapportering der viser dine resultater, udviklingen og benchmark.
 • Styrker og fokusområder for dit område baseret på medarbejdernes svar.
 • Konkrete handlingsforslag og refleksionsspørgsmål der hjælper dig til at igangsætte de helt rigtige handlinger.
 • Mulighed for at hente PowerPoint-præsentationer, særligt tilpasset dialogen med medarbejderne.
 • Adgang til vidensunivers med alt fra hjælp til afholdelse af dialogmøder i din afdeling til baggrundsartikler om engagement.

Alt sammen samlet i en moderne og brugervenlig platform.