SPOT-målinger hos DSB

Korte spørgeskemaundersøgelser skal løfte trivsel

Flere og flere organisationer har succes med at bruge korte og mere frekvente spørgeskemaundersøgelser i arbejdet med at styrke medarbejdernes engagement og trivsel. DSB er en af de organisationer, der har anvendt denne tilgang.

Korte, fokuserede, frekvente og lokale spørgeskemaundersøgelser har været et nyttigt ledelsesværktøj hos DSB. Hos transport-giganten benytter de såkaldte SPOT-målinger, der fokuserer på bestemte emner i udvalgte dele af organisationen.

Med frekvente målinger er det nemmere for organisationer at holde sig opdateret på medarbejdernes oplevelse af deres arbejdsplads. Samtidig kan de hurtigere identificere problemer og handle på dem, før de eskalerer.

Frekvente målinger giver også et mere kontinuerligt fokus på engagement, så trivsel og engagement bliver en integreret del af ledernes daglige diskussioner og beslutninger (Colihan & Waclawski, 2006).

Et brugbart supplement til årlige målinger

Med hjælp fra Rambøll har DSB implementeret SPOT-målinger. Gennem flere år har Rambøll gennemført årlige trivselsundersøgelser for DSB’s ca. 7.000 medarbejdere. Og i 2020 besluttede DSB, at de gerne ville supplere de årlige målinger med Rambølls SPOT værktøj.

DSB ønskede et værktøj, der gav mulighed for mere frekvente spørgeskemaundersøgelser som kunne supplere den årlige medarbejderundersøgelse. Værktøjet skulle samtidig være enkelt og fleksibelt, så de enkelte ledere selv kunne tilpasse og starte lokale undersøgelser i afdelingerne.

- Der var to ting, der gjorde, at SPOT-målinger var i vores interesse. Dels at kunne lave opfølgende arbejde – både lokalt og centralt - og samtidig have et lokalt ledelsesværktøj, så de enkelte ledere selv kan igangsætte efter ønske og behov, siger Gitte Holm Eskildsen, HR Konsulent hos DSB.

Lokal fleksibilitet får lederne med

Med Rambøll SPOT kan en leder i DSB til enhver tid oprette en måling til deres team eller afdeling. Lederen kan selv vælge spørgsmål indenfor en række definerede emner. Disse spørgsmål kan være gengangere fra trivselsmålingen eller nye spørgsmål indenfor temaerne fra trivselsmålingen.

På den måde kan SPOT-målingerne bruges til kontinuerligt at følge op på aktiviteter, der sættes i gang på baggrund af den årlige trivselsmåling. Men SPOT kan også bruges, når ledere ønsker at få uddybet eller sat ekstra fokus på vigtige områder.

SPOT-målinger gør det med andre ord muligt at gå et spadestik dybere og få nuanceret resultaterne fra den årlige trivselsmåling ved at stille opfølgende spørgsmål lokalt i eget team. På den måde bliver det endnu nemmere for ledere at finde de rette indsatsområder og handle på dem med de rette aktiviteter.

SPOT-målinger hjælper udvalgte afdelinger

Som i enhver anden organisation vil nogle afdelinger score lavere på spørgsmål om trivsel, ledelse, samarbejde el.lign. sammenlignet med resten af organisationen. I DSB har man via den årlige trivselsmåling identificeret afdelinger, hvor den overordnede trivsel blev vurderet lavt.

Efter trivselsmålingen er lederne for disse afdelinger blevet bedt om at lave handleplaner for opfølgningsarbejdet via Rambølls handleplansværktøj. Samtidig har de taget SPOT-målinger i brug, så både ledere og HR har kunne følge udviklingen i trivslen.

Det har skabt et mere kontinuerligt fokus på trivsel, og ledere og HR har ikke behøvet at vente på den næste årlige måling for at få tal på udviklingen.

Ca. 70 procent af de afdelinger hos DSB, som tidligere oplevede udfordringer, er nu gået fremad på de vigtigste indikatorer for engagement, og den næste trivselsmåling vil vise, om tendensen fra SPOT-målingerne holder.

SPOT-målinger giver anledning til dialog

Overordnet har SPOT-systemet resulteret i, at ledere hos DSB kan få mere frekvente målinger af trivslen og engagement med lokalt udvalgte spørgsmål. Samtidig tager SPOT-målingerne sjældent mere end et minut for medarbejderne at svare på. Medarbejderne hos DSB synes, at det er godt, at der sættes fokus på, hvordan de har det, og SPOT-målingerne er netop med til at fastholde et kontinuerligt fokus på trivsel gennem året.

- I DSB er der generelt et stort fokus på trivsel, men SPOT-målinger kan være et værktøj til at højne fokusset yderligere. Det er vigtigt, at man taler trivsel med medarbejderne, og på den her måde, har det et lidt mere løbende fokus, og det er uden tvivl vigtigt, siger Gitte Holm Eskildsen.

Målinger med mening

Det er en vigtig pointe, at man som leder eller HR-konsulent ikke blot måler for at måle. Det er dialogen og det opfølgende arbejde, som er det vigtige. SPOT-målingerne giver netop en anledning til at tage temperaturen på trivslen og snakke om resultaterne med medarbejderne.

DSB’s SPOT-målinger har fokus på det nære i medarbejdernes hverdag. Det gør det relevant og nemmere for lederne at have en dialog omkring og handle på det i samarbejde med medarbejderne.

Referencer
Colihan, J. & Waclawski, J. (2006) Pulse Surveys: A Limited Approach with Some Unique Advantages. In Allen, K (Ed.), Getting Action from Organizational Surveys: New Concepts, Technologies and Applications. San Francisco: Wiley & Sons.