Rådgivning og konsulentvirksomhed

Er du rådgiver eller konsulent? SurveyXact er et fleksibelt, licensbaseret spørgeskemasystem, du kan anvende til enhver form for dataindsamling.

Brug fx SurveyXact til:

 • Kundetilfredshedsundersøgelser
 • Image- og kendskabsundersøgelser
 • Medarbejderundersøgelser
 • Arbejdspladsvurderinger (APV)
 • Bruger- og medlemsundersøgelser
 • Borgerundersøgelser
 • Undervisningsevalueringer
 • Kursusevalueringer
 • Panelundersøgelser
 • Holdningsundersøgelser
 • Hjemmesideundersøgelser
 • Tilmeldings- og registreringsopgaver.