Interne undersøgelser - mere end bare trivsel

Når I foretager en intern undersøgelse, og dermed en intern analyse, er det en god idé at tage udgangspunkt i virksomhedens kontekst og retning.

Hvad er det for en udfordring, vi står overfor? Hvem er det, vi vil gøre noget for? Har der været forandringer i organisationen for nylig? Når I foretager en intern undersøgelse, og dermed en intern analyse, er det en god idé at tage udgangspunkt i den kontekst, jeres virksomhed er i netop nu, og den retning, I vil gå i.  Sådan lyder rådet fra Senior Consultant i Survey, Martin Juhl Mikkelsen.

Stil spørgsmål ud fra virksomhedens kontekst

Hvis interne målinger i organisationer skal give mening, være af en vis kvalitet og bidrage til værdi af virksomheden, skal der også bruges en god portion kræfter på at formulere de relevante spørgsmål ud fra relevante temaer, som er i tråd med organisationens situation.

Det er vigtigt, at virksomheden har gjort sig klart, hvilke temaer den ønsker at få belyst, og hvorfor disse er vigtige. Fokusområderne vil så være udgangspunkt for de spørgsmål, I vil stille i spørgeundersøgelsen, siger Senior Consultant i Survey, Martin Juhl Mikkelsen.

Ikke nødvendigvis trivsel

I mange organisationer kommer den årlige medarbejderundersøgelse af vane til at blive en trivselsundersøgelse, men ifølge Henrik Holt Larsen, professor ved Copenhagen Business School, er det ikke nødvendigvis det, der skal være i fokus, når der måles.

Man skal ikke per definition måle trivsel. Det er lige så velbegrundet at måle eksempelvis kompetencebehov, medarbejdernes fortrolighed med virksomhedens mission, vision og værdier, eller stress på arbejdspladsen og mobning på arbejdspladsen, siger han.

Aktualitet giver kvalitet

Henrik Holt Larsen har skrevet flere bøger og artikler om HR i danske og udenlandske organisationer, og han mener også, at en medarbejderanalyse og medarbejdermåling kun kan blive vedkommende for både ledelse og medarbejdere, og styrke de allerede eksisterende organisatoriske kompetencer, hvis man tager udgangspunkt i de organisatoriske forhold og aktuelle udfordringer:

Målingen skal handle om dét, der optager organisationen, dens ledere og medarbejdere lige nu. På den måde bliver den vedkommende, og derved øges kvaliteten af selve undersøgelsen – og sandsynligheden for en efterfølgende succesrig implementering af forandringer eller indsatsområder, siger han.

Fokus på specifikke spørgsmål

Martin Juhl Mikkelsen peger især på udarbejdelsen af spørgsmålstyper til spørgeskema som vigtig for at få brugbare resultater ved en måling.

Sproget i spørgsmålene skal være klart og til at forstå, og så skal undersøgelsen være relevant for dem, der skal svare. Om skabelonen til spørgsmålene indeholder åbne eller lukkede spørgsmål er underordnet. Ud over det, er det vigtigt at tænke over, hvordan I kan bruge spørgsmålene i jeres arbejde med målingen efterfølgende – om det er til at skabe bedre trivsel på arbejdspladsen, større arbejdsglæde, styrke samarbejdet og effektiviteten eller reducere arbejdspres og konflikter på arbejdspladsen. Målingen kan også have et helt andet fokus end nævnte eksempler – det handler om situationen.