Guide: Spørgsmål du kan stille i din KTU

Er du i tvivl om, hvordan spørgsmålene i en KTU kan se ud? Her får du 10 eksempler på standardspørgsmål til en KTU.

Spørgsmålene skal ses som inspiration til, hvad I kan vælge at spørge kunderne om i et spørgeskema. Det er vigtigt at understrege, at spørgsmålene bør tilpasses jeres specifikke virksomhed og dennes aktuelle behov og situation.

 

Hvilke spørgsmål du vælger i det konkrete tilfælde, afhænger af flere forskellige punkter:

  • Er det en kort hændelsesbestemt KTU eller en årlig strategirelateret KTU, som I går efter?
  • Er jeres kundesegment business to business eller business to consumer?
  • Hvad er jeres leverance til kunden – et produkt, et projekt, en service eller rådgivning?

Eksempler på spørgsmål i en KTU

Overordnet tilfredshed

På baggrund af dine samlede erfaringer med [X] hvor tilfreds er du så i alt?

NPS: Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale [X] til familie, venner og kolleger?

Aftaler og information

[X] overholdte de aftaler, der blev indgået med mig

Jeg følte mig velinformeret under vores samarbejde

Medarbejdere

[X]s medarbejdere er fagligt dygtige

[X]s medarbejdere følger hurtigt op på mine henvendelser

Produkter og rådgivning

[X]s produkter har høj kvalitet

[X] giver mig værdifuld rådgivning

Afsluttende kommentarfelt

Hvad er især godt ved samarbejdet med [X]?

Hvad kunne eventuelt være bedre ved samarbejdet med [X]?

 

 

 

HENT DEN STORE GUIDE TIL KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSER

Vi har skrevet en e-bog, som klæder dig på til at træffe strategiske og operationelle beslutninger på et faktabaseret grundlag.